Szczegóły spółki

Nazwa BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6792673627
REGON 356278099
KRS 0000003000
Adres ul. Wadowicka 6wej. 11, 30-415 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 1.0
Płynność bieżąca (CR) 4.35 8.16
Płynność szybka (QR) 0.05 0.59
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 1.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.98% -15.2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.45% -7.09%
Rentowność aktywów (ROA) -4.98% -3.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-03 43/2020 335 98060
Poz. 98060. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6506/20/339]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. BUMA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 351186079)
wykreślić: 1. BUMA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
1. GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 98060. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6506/20/339]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. BUMA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 351186079)
wykreślić: 1. BUMA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
1. GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA
2019-12-13 241/2019 389 1172507
Poz. 1172507. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35351/19/713]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LASZCZYK 2. MARIA 3. 52121005824 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LASZCZYK 2. MARIA
3. 52121005824 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 1172507. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35351/19/713]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LASZCZYK 2. MARIA 3. 52121005824 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LASZCZYK 2. MARIA
3. 52121005824 4. PROKURA ODDZIELNA
2019-09-25 186/2019 302 1041218
Poz. 1041218. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26763/19/304]

W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHAL-
SKI 2. WOJCIECH 3. 52081902575 2 1. ZAWADZKA
2. AGNIESZKA MAGDALENA 3. 78091508109
wpisać: 3 1. OLSZA 2. KRZYSZTOF MARIAN
3. 59041511970 4 1. WIECZOREK 2. WOJCIECH
JANUSZ 3. 83060501678
Poz. 1041218. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26763/19/304]

W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHAL-
SKI 2. WOJCIECH 3. 52081902575 2 1. ZAWADZKA
2. AGNIESZKA MAGDALENA 3. 78091508109
wpisać: 3 1. OLSZA 2. KRZYSZTOF MARIAN
3. 59041511970 4 1. WIECZOREK 2. WOJCIECH
JANUSZ 3. 83060501678
2019-06-26 122/2019 642 463361
Poz. 463361. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/990]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463361. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/990]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463362
Poz. 463362. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/391]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463362. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/391]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463363
Poz. 463363. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/792]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463363. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/792]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642 463364
Poz. 463364. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/193]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463364. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/125353/19/193]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-11 198/2018 771 608764
Poz. 608764. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435694/18/780]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608764. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435694/18/780]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 771 608765
Poz. 608765. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435695/18/181]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608765. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435695/18/181]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 771 608766
Poz. 608766. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435696/18/582]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608766. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435696/18/582]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 771 608767
Poz. 608767. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435697/18/983]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608767. BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000003000. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2001.
[RDF/435697/18/983]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki